Non-academic

This section contains articles book reviews and sound clips from non-academic media such as newspapers, popular science magazines and radio. Most of them are in Swedish. I have tried to classify the articles into the subjects politics and science but in some cases this is arbitrary such as articles dealing with the political implications of genetics.

Aktuellt: kommentarer till feminismdebatten

Politics 
Science
Sound clips


Politics

1. När kakan fördelas .Sydsvenska Dagbladet 1994-08-17 PDF
2. Män mer energiska i karriärstegen. Svenska Dagbladet 1994-12-22 PDF
3. Politikens arvsynd. Sydsvenska Dagbladet 1995-01-13 PDF
4. Urartad feminism . Sydsvenska Dagbladet 1995-01-20 PDF
5. Könskvotering bara symbolhandling . Sydsvenska Dagbladet 1995-02-03 PDF
6. Klartext om jobben . Sydsvenska Dagbladet 1995-02-17 PDF
7. Vämjeligt Flodgren . Sydsvenska Dagbladet 1995-01-20 PDF
8. Korrekt lönesättning . Sydsvenska Dagbladet 1995-07-12 PDF
9. Skall lön vara rättvis ? Sydsvenska Dagbladet 1995-08-21 PDF
10. Kapitalism och jämlikhet . Sydsvenska Dagbladet 1995-09-04 PDF
11. Från fattiga till de rika . Sydsvenska Dagbladet 1995-10-?? PDF
12. Arv, miljö och politik . Framtider nr 4, s14-17, 1996 HTML PDF
13. Behovet av busar. Dagens Nyheter 1996-02-23 HTML
14. Jämlikhet förutsätter att vi behandlas olika . Sydsvenska Dagbladet 1999-04-26 PDF
15. Underskatta inte välfärdsstatens problem . Sydsvenska Dagbladet  1999-05-09 PDF
16. ”Omöjlig kamp för att uppnå likformighet mellan könen”  DN 2005-02-19 Link HTML
17. Replik till prorektorn vid Lunds Universitet Ann Numhauser-Henning Sydsvenska Dagbladet 2005-05-11   HTML
18. ”Praktfullt magplask om löneklyftor”  DN 2005-03-01 Link HTML
19. Kommentarer till debatten om feminism HTML
20. Jämställdhet eller likformighet. I Nerbrand, S. (red.) Samtida feminism. Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse,  Stockholm, 2007 HTML
21. Lycka är inte allt” NEO nr 2,  2007 HTML
Science


Nedanstående artiklar är recensioner och debattinlägg om psykologiska ämnen.2-3 handlar om effekten av psykoanalytisk terapi. Nr 4 recenserar några böcker om bortträngda minnen av sexuella övergrepp och inledde en debatt i vilken 5-7 är senare inlägg. 9-10 är från en debatt om psykologin i Sydsvenska Dagbladet. I dessa artiklar gjorde jag ett antal mycket kritiska påståenden om den psykodynamiska traditionen i psykologin, såsom att psykoterapi saknar specifika effekter och att Rorschachtestet saknar diagnostiskt värde. Dessa påståenden kunde inte dokumenteras i dagstidningsartiklar och jag gjorde därför en referenslista för särskilt intresserade. Denna har efterhand uppdaterats och finns nedan som nr 8. Artikel 11 är en recension av Judith Rich Harris bok The Nurture Assumption. Artiklar om de politiska implikationerna av psykologisk forskning finns under rubriken Politics. Under Philosophy finns en uppsats med titeln The problem of causal selection som handlar om det principiella problemet att väga den relativa betydelsen av flera orsaker.Artiklarna har publicerats i olika tidningar och tidskrifter. Texterna är baserade på de datafiler som ligger till grund för de publicerade artiklarna. Det kan finnas smärre skillnader mellan de tryckta versionerna och de som återges här.

1. Individens allt tyngre arv . Moderna tider 3:23, sept 1992 PDF 
2. Psykoanalys kan ibland ha en sockerpillereffekt. Svenska Dagbladet 1995-04-19 PDF
3. Crafoord tolkar Freud på eget vis . Svenska Dagbladet 1995-05-04 PDF
4. Humbug om bortträngda minnen. Svenska Dagbladet 1996-01-15 HTML PDF
5. Teorin om bortträngning osannolik. Svenska Dagbladet 1996-02-21 HTML PDF
6. Terapeutiskt kvacksalveri: incesthysterin en skamfläck för psykiatrin. Svenska Dagbladet 1996-05-17 HTML PDF
7. Minnesterapi försämrar hälsan. Svenska Dagbladet 1996-07-21 HTML PDF
8. Referenslista till debattartiklar om psykologi HTML PDF
9. Biologin påskyndar psykoanalysens död. Sydsvenska Dagbladet 1996-11-01 HTML PDF
10. Det freudianska konkursboet. Sydsvenska Dagbladet 1996-12-16 HTML PDF
11. Inte mammas fel om barnet blir mördare. Svenska Dagbladet 1999-01-16 HTML PDF
12. Moralen står inte i konflikt med naturen. Svenska Dagbladet 1996-10-22 HTML PDF
13. Mani och poesi. 90tal 28/29, 76-77,1999 HTML PDF
14. Experiment med könsroller. Äntligen. September, 1999 (tidskrift utgiven av Malmö dramatiska teater)  HTML
15. The Dangers of the Therapeutic Culture. In Modernity and Its Discontents: Sceptical Essays on the Psychomedical Management of Malaise. Petteri Pietikainen (ed.),Stockholm: Ax:son Johnson Foundation 2005 DOC

 


Sound and video clips

1.  Människor och tro, Sveriges Radio, 2001-08-10. Kropp och själ
2.  Filosofiska rummet, Sveriges Radio, 2002-10-06. Kunskapen om kunskap
3.  Studio Ett sextontimmen, 2002-11-01.  Ärftlighet och människosyn
4  Filosoficirkeln  2005-09-06 Kan vi lita på vetenskapen?
5. Filosofiska rummet, Sveriges Radio,  2007-07-02. Biologism.